Banner-IP-Ray-Ban-Banner
previous arrow
next arrow
Slider

 

Maxxma Nano Ceramic Film

สวย...ไม่ตามแบบใคร

 

 

Maxxma Nano Ceramic Film

สวย...ไม่ตามแบบใคร

 

 

ฟิล์มคุณภาพสูงที่ผลิตจากโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง เคลือบด้วยผงคาร์บอนและเซรามิคโมเลกุลเล็ก ผสมสารป้องกันรังสี UV และอินฟาเรด ปิดทับด้วยสารกันรอยที่มีความแข็งแรงสูง ช่วยให้เนื้อฟิล์มใสไม่ขุ่นมัว เนื้อฟิล์มมีความเคลียร์สูงแสงสะท้อนต่ำ ให้ภาพคมชัด สบายตา ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน สีฟิล์มคงทนไม่ซีดจาง ไม่เป็นรอยขูดขีดดูแลรักษาง่าย ช่วยป้องกันรังสีอันตราย อย่างรังสี UVA1/UVB/UVC ได้สูงถึง 100% และยังลดรังสีอินฟาเรด ได้สูงถึง 99% ลดความร้อนได้สูง และยังสามารถป้องกันรังสี UV400 ได้อีกด้วย

โดยฟิล์มชนิดนี้มีความโดดเด่นที่ต่างจากฟิล์มทั่วไปคือ ได้รับการรับรองมาตรฐานฟิล์มประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ในการทดสอบฟิล์มกรองแสง ในประเทศไทย โดยศูนย์วิจัยและปฎิบ้ติการทดลองพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

 

Maxxma-IP-ฟิล์มกรองแสง

N A N O  C A R B O N  C E R A M I C  F I L M

ด ำ อ ย่ า ง มี ส ไ ต ล์

น วั ต ก ร ร ม เ พื่ อ นั ก บิ น สู่ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถ ย น ต์

ด้วยโทนสีที่คล้าย แว่นกันแดด Rayban รุ่น Green Classic G-15 ที่ถูกออกแบบมาเพื่อนักบินรบ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

........................................

NANO CARBO CERAMIC FILM

ดำอย่างมีสไตล์

นวัตกรรมเพื่อนักบิน

สู่ผู้ขับขี่รถยนต์

ด้วยโทนสีที่คล้ายแว่นกันแดด Rayban รุ่น Green Classic G-15 ที่ถูกออกแบบมาเพื่อนักบินรบ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

G-15 Green Classic

อีกหนึ่งคุณสมบัติเด่นของ MX-IP
เราเลือกใช้โทนสีเดียวกับ เลนส์ของแว่นกันแดดคุณภาพสูง
Rayban รุ่น Green Classic G-15
เลนส์รุ่นแรกที่สีเขียวของเลนส์สามารถดูดซับแสงได้ดี
และทำให้สบายตาทั้งที่แสงจ้าหรือแสงน้อย
Maxxma-IP-RAY-Brand-Glass-2

G-15 Green Classic

อีกหนึ่งคุณสมบัติเด่นของ MX-IP เราเลือกใช้โทนสีเดียวกับ เลนส์ของแว่นกันแดดคุณภาพสูงRayban รุ่น Green Classic G-15 เลนส์รุ่นแรกที่สีเขียวของเลนส์สามารถดูดซับแสงได้ดี และทำให้สบายตาทั้งที่แสงจ้าหรือแสงน้อย

ความโดดเด่น ของโทนสีเขียว

Green Classic G-15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
สบายตาแม้จะมีแสงจ้า หรือแดดแรง สีเขียวเป็นสีที่ทำให้ภาพคมชัด
ลดการเมื่อยล้าของดวงตา ดูดซับแสงได้มากถึง 85%
จึงเหมาะกับการใช้ในที่ที่แดดจ้า
Maxxma-IP-RAY-Brand-Glass-1-web
Maxxma-IP-RAY-Brand-Glass

ความโดดเด่น ของโทนสีเขียว

Green Classic G-15 สบายตาแม้จะมีแสงจ้า หรือแดดแรง สีเขียวเป็นสีที่ทำให้ภาพคมชัด ลดการเมื่อยล้าของดวงตา ดูดซับแสงได้มากถึง 85% จึงเหมาะกับการใช้ในที่ที่แดดจ้า
Maxxma-IP-RAY-Brand-Glass-3-web

คุณสมบัติเด่นของสี MX-IP

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
แม็กซ์ม่า ได้พัฒนาฟิล์มกรองแสง
เพื่อให้ได้โทนสีที่ใกล้เคียงที่สุด
ที่ช่วยทำให้การมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ดี
และสบายตา มองทุกอย่างชัดเจนมากขึ้น
โดยไม่ต้องหลี่ตา เป็นสีที่ทำให้การมองเห็น
เป็นธรรมชาติไม่ผิดเพี้ยน

คุณสมบัติเด่นของสี MX-IP

แม็กซ์ม่า ได้พัฒนาฟิล์มกรองแสง เพื่อให้ได้โทนสีที่ใกล้เคียงที่สุด ที่ช่วยทำให้การมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ดี และสบายตา มองทุกอย่างชัดเจนมากขึ้น โดยไม่ต้องหลี่ตา เป็นสีที่ทำให้การมองเห็น เป็นธรรมชาติไม่ผิดเพี้ยน
safety-security IP+
ฟิล์มมีความหนาที่มากถึง 50 ไมครอน (2 mil) ซึ่งถือว่าเป็นฟิล์มในกลุ่มฟิล์มกึ่งนิรภัย จึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุ และช่วยชะลอการโจรกรรมได้นานขึ้น ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุฟิล์มจะช่วยยึดเกาะเศษกระจกไม่ให้กระจายไปทั่วบริเวณ
ลดความเสียหายต่ออุปกรณ์อื่นๆ ภายในรถฟิล์มนิรภัยยังช่วยป้องกันการโจรกรรมที่อาจเกิดขึ้น โดยความหนาของฟิล์ม
จะมีคุณสมบัติช่วยชะลอการแตกร้าวที่เกิดจากการทุบกระจก ช่วยยืดเวลาในการก่อเหตุ
safety-security IP+

ฟิล์มมีความหนาที่มากถึง 50 ไมครอน (2 mil) ซึ่งถือว่าเป็นฟิล์มในกลุ่มฟิล์มกึ่งนิรภัย จึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และช่วยชะลอการโจรกรรมได้นานขึ้น ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุฟิล์มจะช่วยยึดเกาะเศษกระจกไม่ให้กระจายไปทั่วบริเวณ ลดความเสียหายต่ออุปกรณ์อื่นๆ ภายในรถฟิล์มนิรภัยยังช่วยป้องกันการโจรกรรมที่อาจเกิดขึ้น โดยความหนาของฟิล์มจะมีคุณสมบัติช่วยชะลอการแตกร้าวที่เกิดจากการทุบกระจก ช่วยยืดเวลาในการก่อเหตุ

superb IP+
ฟิล์มกรองแสงที่ดีนั้นจะสามารถป้องกันรังสี UV100% ลดความร้อน และเพิ่มความสวยงามให้แก่กระจกของท่านอีกด้วย
โดยฟิล์มคุณภาพสูง MAXXMA ผลิตจากคาร์บอนและเซรามิค จึงมีสีโทนดำและไม่มีเงาสะท้อน
มีความเข้มให้เลือก 4 ระดับ 30%, 40%, 60%, 80% จึงเหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูง
superb IP+

ฟิล์มกรองแสงที่ดีนั้นจะสามารถป้องกันรังสีUV 100% ลดความร้อนและเพิ่มความสวยงามให้แก่กระจกของท่านอีกด้วย โดยฟิล์มคุณภาพสูง MAXXMA ผลิตจากคาร์บอนและเซรามิค จึงมีสีโทนดำและไม่มีเงาสะท้อนมีความเข้มให้เลือก 4 ระดับ 30%, 40%, 60%, 80% จึงเหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูง

style IP+
เนื้อฟิล์มมีความเคลียร์ ชัด ให้ทัศนะวิสัยที่ดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืน สามารถป้องกันรังสี UV ได้ 100%
และป้องกันรังสีอินฟาเรดได้มากถึง 99% เป็นฟิล์มเซรามิคระดับพรีเมี่ยม สีดำเข้ม สะท้อนแสงน้อย ทัศนะวิสัยดีเยี่ยม
style IP+

เนื้อฟิล์มมีความเคลียร์ ชัด ให้ทัศนะวิสัยที่ดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืน สามารถป้องกันรังสี UV ได้ 100% และป้องกันรังสีอินฟาเรดได้มากถึง 99% เป็นฟิล์มเซรามิคระดับพรีเมี่ยม สีดำเข้ม สะท้อนแสงน้อย ทัศนะวิสัยดีเยี่ยม

smart IP+
ไม่รบกวนระบบการทำงานต่างๆ ภายในรถยนต์ระบบการนำทางด้วยดาวเทียมหรือ GPS
และระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ Easy Pass, M-Pass โดยได้ทำการทดสอบร่วมกันกับ
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BECL ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสัญญาณอ่อนจากการใช้
ฟิล์มประเภทโลหะ เหมาะกับกลุ่มคนใช้ชีวิตในเมือง และกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆ
smart IP+

ไม่รบกวนระบบการทำงานต่างๆ ภายในรถยนต์ระบบการนำทางด้วยดาวเทียมหรือ GPS และระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ Easy Pass, M-Pass โดยได้ทำการทดสอบร่วมกันกับ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BECL ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสัญญาณอ่อนจากการใช้ฟิล์มประเภทโลหะ เหมาะกับกลุ่มคนใช้ชีวิตในเมือง และกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆ

saving IP+
เป็นเสมือนฉนวนกันความร้อน ช่วยลดอุณหภูมิภายในรถยนต์ หรือที่อยู่อาศัยให้ความรู้สึกเย็นสบาย
และลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ มีคุณสมบัติในการลดความร้อนที่สูงถึง 95% มีส่วนช่วยลด
การทำงานของเครื่องปรับอากาศ จึงช่วยให้ประหยัดน้ำมัน + ค่าไฟ ป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเลตได้ถึง 100%
จึงช่วยชะลอการซีดจางของวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ หรือที่อยู่อาศัย เป็นการรักษาและยืดอายุการใช้งาน
saving IP+

เป็นเสมือนฉนวนกันความร้อน ช่วยลดอุณหภูมิภายในรถยนต์ หรือที่อยู่อาศัยให้ความรู้สึกเย็นสบาย และลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ มีคุณสมบัติในการลดความร้อนที่สูงถึง 95% มีส่วนช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ จึงช่วยให้ประหยัดน้ำมัน + ค่าไฟ ป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเลตได้ถึง 100% จึงช่วยชะลอการซีดจางของวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ หรือที่อยู่อาศัยเป็นการรักษาและยืดอายุการใช้งาน

stability IP+
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและวัตถุดิบชั้นสูง โดยใช้อนุภาคของนาโนเซรามิคขนาด 80-90 นาโนเมตร
ฝังเข้าไปในเนื้อฟิล์มแทนการย้อมสี หรือการฉาบด้วยโลหะ ทำให้ได้ฟิล์มเซรามิคระดับพรีเมี่ยม
มีส่วนผสมของคาร์บอนในเนื้อฟิล์ม จึงทำให้เรากล้ารับประกันยาวนานถึง 7 ปี
stability IP+

ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและวัตถุดิบชั้นสูง โดยใช้อนุภาคของนาโนเซรามิคขนาด 80-90 นาโนเมตร ฝังเข้าไปในเนื้อฟิล์มแทนการย้อมสี หรือการฉาบด้วยโลหะ ทำให้ได้ฟิล์มเซรามิคระดับพรีเมี่ยม มีส่วนผสมของคาร์บอนในเนื้อฟิล์ม จึงทำให้เรากล้ารับประกันยาวนานถึง 7 ปี

Style-depth
Maxxma-IP-30-ฟิล์มกรองแสง-รถยนต์
Maxxma-IP-30-ฟิล์มกรองแสง-รถยนต์
car-film-40-ฟิล์มกรองแสง-รถยนต์
car-film-40-ฟิล์มกรองแสง-รถยนต์
car-film-80-ฟิล์มกรองแสง-รถยนต์
car-film-80-ฟิล์มกรองแสง-รถยนต์

save energy No.5

เกณฑ์ค่าประสิทธิภาพสูง : ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ (SHGC) ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.45%

 

save energy No.5

เกณฑ์ค่าประสิทธิภาพสูง : ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ (SHGC) ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.45%

 

ราคาติดตั้ง

Price-list-IP-ฟิล์มกรองแสง-maxxma-film

Car Sample: เก๋งเล็ก/benz (a, c class), bmw (1,2,3 series), Honda (Jazz, Brio), Toyota (Vios, Yaris), Mazda (2), Nissan (March, Almera)

เก๋งกลาง/benz (e class), bmw (4,5 series), Honda (City, Civic), Toyota (Altis), Mazda (3, CX3), Nissan (Sylphy, Tiida)

เก๋งใหญ่/benz (s class), bmw (6,7,8 series), Honda (Accord, BRV, HRV), Toyota (Camry, Prius), Nissan (Teana)

ราคาติดตั้ง

Car Sample: เก๋งเล็ก/benz (a, c class), bmw (1,2,3 series), Honda (Jazz, Brio), Toyota (Vios, Yaris), Mazda (2), Nissan (March, Almera)

เก๋งกลาง/benz (e class), bmw (4,5 series), Honda (City, Civic), Toyota (Altis), Mazda (3, CX3), Nissan (Sylphy, Tiida)

เก๋งใหญ่/benz (s class), bmw (6,7,8 series), Honda (Accord, BRV, HRV), Toyota (Camry, Prius), Nissan (Teana)

ตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่าย

กรุงเทพฯ

และปริมณฑล

ป้อมปราบศัตรูพ่าย

เอกมงคล 2005 ประดับยนต์ โทร. 081-132-3141

สมุทราปราการ

ชัยวัฒน์ การช่าง โทร. 02-385-0491, 02-385-0929, 081-496-0451

อยุธยา

ไอเดียประดับยนต์ โทร. 085-697-8969, 092-496-5596

ธีรภัทรแอร์ แอนด์ ซาวน์ โทร. 081-651-5014

เพชรบูรณ์

พัชชี่ดีไซน์ คาร์ออดิโอ โทร. 094-451-3949, 095-884-2758

ปทุมธานี

แอลพีอาร์ กระจกรถยนต์ โทร. 089-214-0513

กรุงเทพฯ

และปริมณฑล

ป้อมปราบศัตรูพ่าย

เอกมงคล 2005 ประดับยนต์ โทร. 081-132-3141

สมุทราปราการ

ชัยวัฒน์ การช่าง โทร. 02-385-0491, 02-385-0929, 081-496-0451

อยุธยา

ไอเดียประดับยนต์ โทร. 085-697-8969, 092-496-5596

ธีรภัทรแอร์ แอนด์ ซาวน์ โทร. 081-651-5014

เพชรบูรณ์

พัชชี่ดีไซน์ คาร์ออดิโอ โทร. 094-451-3949, 095-884-2758

ปทุมธานี

แอลพีอาร์ กระจกรถยนต์ โทร. 089-214-0513

ภาคเหนือ

เชียงใหม่

แม็กซ์ เอ็กซ์ ฟิล์ม บิวดิ้ง จำกัด โทร. 088-252-4558

ซี.เอ็น.เอ็น. ประดับยนต์ โทร. 053-452-014, 089-998-4045

เชียงราย

สมศักดิ์ สเตอริโอ โทร. 093-132-9043

ลำปาง

ฟิล์มในฝัน โทร. 089-433-0092

เพชรบูรณ์

พัชซี่ ดีไซน์ โทร. 094-451-3949

พระนครศรีอยุธยา

ไอเดีย ประดับยนต์ โทร. 085-697-8969

ธีรภัทร แอร์ แอนด์ ซาวด์ โทร. 081-651-5014

ปทุมธานี

แอล.พี.อาร์ กระจกรถยนต์ โทร. 02-900-6452

ภาคเหนือ

เชียงใหม่

แม็กซ์ เอ็กซ์ ฟิล์ม บิวดิ้ง จำกัด โทร. 088-252-4558

ซี.เอ็น.เอ็น. ประดับยนต์ โทร. 053-452-014, 089-998-4045

เชียงราย

สมศักดิ์ สเตอริโอ โทร. 093-132-9043

ลำปาง

ฟิล์มในฝัน โทร. 089-433-0092

เพชรบูรณ์

พัชซี่ ดีไซน์ โทร. 094-451-3949

พระนครศรีอยุธยา

ไอเดีย ประดับยนต์ โทร. 085-697-8969

ธีรภัทร แอร์ แอนด์ ซาวด์ โทร. 081-651-5014

ปทุมธานี

แอล.พี.อาร์ กระจกรถยนต์ โทร. 02-900-6452

ภาคใต้

กาญจนบุรี

ชัยบรูณ์ ประดับยนต์ โทร 092-598-7222

ภูเก็ต

เอกประดับยนต์ แอนด์ ซาวด์ โทร 076-35474, 081-989-0798

ประจวบคีรีขันธ์

โยเทคนิคซาวด์ โทร 087-004-7578

ชุมพร

จรัญแอร์ ประดับยนต์ โทร 092-401-5817

สุราษฎ์ธานี

หลุยส์ ประดับยนต์ โทร 081-968-0605

ภาคใต้

กาญจนบุรี

ชัยบรูณ์ ประดับยนต์ โทร 092-598-7222

ภูเก็ต

เอกประดับยนต์ แอนด์ ซาวด์ โทร 076-35474, 081-989-0798

ประจวบคีรีขันธ์

โยเทคนิคซาวด์ โทร 087-004-7578

ชุมพร

จรัญแอร์ ประดับยนต์ โทร 092-401-5817

สุราษฎ์ธานี

หลุยส์ ประดับยนต์ โทร 081-968-0605

ภาคตะวันออก

สระแก้ว

คาร์ ออโต้ โทร. 084-164-5603

ตราด

อาทิตย์ แอร์ โทร. 086-103-0215

ภาคตะวันออก

สระแก้ว

คาร์ ออโต้ โทร. 084-164-5603

ตราด

อาทิตย์ แอร์ โทร. 086-103-0215

C O N T A C T

0 – 2 5 4 3 – 6 6 0 1 – 2

0 8 0 – 5 5 9 – 5 9 3 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C O N T A C T

0 – 2 5 4 3 – 6 6 0 1 – 2

0 8 0 – 5 5 9 – 5 9 3 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .